Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków

Informujemy o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie,  w sprawie wpisania do rejestru zabytków – budynku plebanii w miejscowości Jeleniec, gm. Stanin.

 

Zał. 1 – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków województwa lubelskiego. /PDF/

Powrót