Obwieszczenie o IV sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Obwieszczenie o IV sesji Rady Powiatu Łukowskiego

ZAWIADAMIAM
że w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Łukowskiego.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Łukowskiego do Związku Powiatów Polskich.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łukowskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łukowskiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łukowskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Łukowskiego.
  8. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Karol Ciołek

Powrót