Informacja o IV sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Informacja o IV sesji Rady Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się IV sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Łukowskiego do Związku Powiatów Polskich.
  • w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łukowskiego.
  • w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łukowskiego.
  • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łukowskiego.
  • w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Łukowskiego.

 

 Przewodniczący Rady

– Karol Ciołek–

Powrót