Kolejny sukces Reymonta w Rankingu Techników w Polsce

Kolejny sukces Reymonta w Rankingu Techników w Polsce

Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły 2019 w rankingu miesięcznika "Perspektywy", który jest publikowany od 2000 roku i stanowi najbardziej miarodajne zestawienie oceniające osiągnięcia i poziom szkół w Polsce.

Wyróżnione srebrnym laurem Technikum nr 3 w Łukowie zostało sklasyfikowane na wysokim  18 miejscu w Województwie Lubelskim, a tym samym  na 286 miejscu w Polsce spośród 1731 techników  ocenianych w zestawieniu  najlepszych szkół Ogólnopolskiego Rankingu Techników. Wynik ten to efekt podsumowania całorocznej pracy szkoły. Na wysoką pozycję złożyły się wysokie wyniki w czterech badanych wskaźnikach: sukcesy uczniów w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

W tegorocznej rywalizacji wzięto pod uwagę uczniów 1731 techników w Polsce. Ogólnopolski ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2018 r. zdawało minimum 12 absolwentów a średnie wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego i matematyki, nie były niższe niż 0,75 średniej krajowej.

 

 

 

 

Powrót