Reymont z certyfikatem „Szkoła Młodych Patriotów”

Reymont z certyfikatem „Szkoła Młodych Patriotów”

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła młodych patriotów” nagrodziła Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie za szereg działań podejmowanych przez uczniów i nauczycieli szkoły upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród inicjatyw znalazły się: konwersatoria na temat patriotyzmu, Rajd Niepodległości, konkurs historyczny, konkurs na plakat upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości, wieczornica pieśni patriotycznych dla uczniów i rodziców, akcje dbania o nagrobki na łukowskich nekropoliach oraz wiele innych. Wszystkie wydarzenia miały na celu krzewienie wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego co zostało zauważone przez organizatorów konkursu i zaowocowało przyznaniem szkole certyfikatu.

 

 

 

Powrót