Nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo?

 

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają mieszkańcy powiatu łukowskiego w dowolnie wybranym Punkcie (jednym z Punktów: w Łukowie, Adamowie, Stoczku Łukowskim) - czynnych wg harmonogramu jak na odwrocie nin. informacji)

 

 • Młodzież do 26 roku życia,
 • Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie Ustawy o pomocy społecznej,
 • Osoby, które ukończyły 65 lat,
 • Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • Kombatanci,
 • Weterani,
 • Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • Kobiety, które są w ciąży.

 

Co obejmuje?

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

 

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać nieodpłatnie informacje na etapie przedsądowym w zakresie:

 

 • prawa rodzinnego, alimentów, rozwodu, separacji,
 • prawa pracy,
 • rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego, rzeczowego, spadkowego,
 • ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • prawa karnego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa administracyjnego.

 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej nie świadczą porad płatnych w jakichkolwiek sprawach w tym również w sprawach wyłączonych z poradnictwa darmowego.

 

Wymagane dokumenty:

dowód osobisty oraz dokument, który potwierdzi nasze uprawnienie do skorzystania z porady prawnika, np. Kartę Dużej Rodziny, decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, zaświadczenie kombatanckie albo legitymację weterana. W szczególnych przypadkach (np. katastrofy naturalnej: pożaru, powodzi itp.) osoba zagrożona lub poszkodowana otrzyma pomoc bez jakiegokolwiek dokumentu - na podstawie oświadczenia, że jest uprawniona do otrzymania pomocy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.poz. 1255) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U.2015.poz. 2186)

 

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie łukowskim

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu łukowskiego w 2018 r. świadczona będzie w 4 Punktach mieszczących się  w 3 lokalach:

Punkt

Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Dzień tygodnia (harmonogram) dni robocze 2016r.

Godziny

Świadczący nieodpłatną pomoc prawną

Uwagi

Nr 1

Powiatowy Zespół Oświatowy
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków

od poniedziałku
do piątku

8.00 - 12.30

radca prawny wskazany przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych
w Warszawie

dawna siedziba
I LO im. T. Kościuszki ul. Wyszyńskiego 41, parter, wejście od ulicy Zabrowarnej, winda

Nr 2

Powiatowy Zespół Oświatowy
w Łukowie
ul. Wyszyńskiego 41 21-400 Łuków

od poniedziałku
do piątku

12.30 - 17.00

adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką
w Siedlcach

jak wyżej
w punkcie Nr 1

Nr 3

Zespół Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego
w Adamowie
ul. Cmentarna 6 21-412 Adamów

od poniedziałku
do piątku

8.00 - 16.00

Fundacja
Młodzi Ludziom
zs w: Borysław 49, 96-130 Głuchów

(mgr prawa)

Lokal Nr 1
na parterze Szkoły

Tel. 25 755 31 69

Nr 4

Zespół Szkół w Stoczku ŁukowskimPlac Wielgoska 5 21-450 Stoczek Łukowski

od poniedziałku
do piątku

8.00 - 16.00

Fundacja
Młodzi Ludziom
zs w: Borysław 49, 96-130 Głuchów

(adwokat)

Lokal Nr 2
na parterze Szkoły

Tel.25 797 02 61