Wybory samorządowe w powiecie łukowskim

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie zapewnienia asysty Policji pomiędzy PKW a WKW oraz możliwości monitoringu pomiędzy GKW a PKW a w dniach 21/22 października 2018r.


 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 6 pażdziernika 2018r. w sprawie druku kart w wyborach do Rady Powiatu w Łukowie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 


 

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łukowie z dnia 27 września 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Łukowie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Okręg wyborczy Nr 1

Okręg wyborczy Nr 2

Okręg wyborczy Nr 3

Okręg wyborczy Nr 4

 


 

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łukowie z dnia 12 września 2018 r.

 

Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Łukowie

 

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Łukowie z dnia 12 września 2018 roku określający plan działania w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

Obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 11 września 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie PKW w Łukowie

 


 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego


 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Załączniki:


Obwieszczenie Starosty Łukowskiego z dnia 22 sierpnia 2018 o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych w każdym okręgu dla wyboru Rady Powiatu Łukowskiego oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.