Wydziały

Wydziały

 

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Starostwa i należytej obsługi obywateli ustala się, że w skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

 1. Biuro Rady Powiatu (BRP),
 2. Wydział Organizacji i Nadzoru (ON),
 3. Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej (PRS),
 4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZP),
 5. Wydział Finansowo-Budżetowy (F),
 6. Wydział Budownictwa i Architektury (B),
 7. Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Kartografii, w którego strukturze znajduje się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (G),
 8. Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu (KDT),
 9. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ),
 10. Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK),
 11. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG),
 12. Zespół Radców Prawnych (Pr),
 13. Zespół Audytu Wewnętrznego (A)
 14. samodzielne stanowiska pracy (jedno lub wieloosobowe):

         a)      Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RzK),

         b)      Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN),

         c)      Inspektor ds. bhp (BHP).