Wykaz telefonów urzędu

STAROSTWO POWIATOWE W ŁUKOWIE

ul. Piłsudskiego 17 (budynek główny)

 

Centrala telefoniczna:

(25) 798 22 03

(25) 798 95 45

(25) 798 34 78

 

Fax. (25) 798 74 91 lub (25) 798 22 03 wew. 114

 

PUNKT INFORMACYJNY (parter) (25) 798 22 03 wew. 240

 

(budynek główny - II pietro)

 

Wydział Nr pokoju Stanowisko pracy Nazwisko pracownika Tel. Kontaktowy Nr wew.
  205 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU BRZOZOWSKI Tadeusz Henryk (25) 798 95 45 121
205 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY CIOŁEK Karol (25) 798 95 45 121
205 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY SZERSZEŃ Kinga (25) 798 95 45 121
208 STAROSTA ŁUKOWSKI KOZIOŁ Janusz Tadeusz   110
210 WICESTAROSTA ŁUKOWSKI WOLSKI Włodzimierz Gerard   110
211 SEKRETARZ POWIATU SIWIEC Jerzy   110
203 SKARBNIK POWIATU WODYK-NETCZUK Monika   130
215 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW KOŻUCH Andrzej   150
SEKRETARIAT 209 pomoc administracyjna ZARZYCKA Natalia   110
kancelista LASOCKA Monika  
BIURO RADY POWIATU 205 KIEROWNIK BIURA TOMCZAK Marcin   121
206 insp. CHARCZUK - ŻYŁKA Monika   120
insp. LEWANDOWSKA Izabela  
pomoc administracyjna CHMIELAK Anna  
ORGANIZACJI I NADZORU 213 NACZELNIK WYDZIAŁU PAWLIK Agnieszka   180
podinspektor PISZCZ - JÓŹWIAK Magdalena  
215 gł. spec. ds. organiz. DOMAŃSKA Elżbieta   150
214 gł. spec. MICHALAK Małgorzata   181
gł. spec. ds. kadr i szkolenia GROCHOWSKA Katarzyna  
ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY 222 NACZELNIK WYDZIAŁU ZARZYCKI Michał   141
Punkt Inf. pomoc administracyjna KRAWCZAK Zygmunt   240
REFERAT INFORMATYKI 201 KIEROWNIK REFERATU TROKOWICZ Andrzej   140
gł. spec. ds. sieci i systemów informatycznych IWAN Marcin  
insp. - Administrator Projektu SIP PL WIERZBICKI Ireneusz  
FINANSOWO - BUDŻETOWY 217 NACZELNIK WYDZIAŁU     132
204 Z-ca NACZELNIKA KOZIOŁ Marzena   131
insp. CZERNIEC Katarzyna  
     
216 gł. spec. KLUCZEK Agnieszka   135
insp. TROKOWICZ Ewelina  
pomoc administracyjna ADAMECZEK Hubert  
218 insp. KOŚCIUK Beata   133
insp. KORLAGA Marzena  
pomoc administracyna KOPEĆ Beata  
219 insp. SOSNOWSKA Bogumiła   134
młodszy referent ŚWIDERSKA Anna  
insp. GRYCZKA Agnieszka  
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 221 NACZELNIK WYDZIAŁU STRZYŻEWSKI Jan 603 397 000 161
220 gł. spec. WYGOWSKA Grażyna   160
gł. spec. LUCHT Paweł  

KOMUNIKACJI, DRÓG I TRANSPORTU

(25) 797 10 68

(25) 797 10 69

50 (Ip.) NACZELNIK WYDZIAŁU STRUS Janusz   269
39 parter Z-ca NACZELNIKA WRÓBEL Kazimiera   261
insp. ds. ewidencji i rejestr. poj. GAJEWSKA Anna  
insp. ŁOSIAK Rafał  
40 insp. ds. ewidencji poj. SZCZYGIELSKA Małgorzata   265
pomoc administracyjna ŚWIDERSKI Józef Adam  
podinsp. ds. ewidencji poj. ŁUGOWSKI Stanisław   266
podinsp. ds. ewidencji poj. CHMIEL Wanda   267
podinsp. ZABIELSKA Patrycja  
podinsp. KRASNODĘBSKA Marta   263
36 insp. ds. wydawania upr. do kierow. MODRZEWSKA Hanna   262
insp. ds. upr. do kier. ZARZECZNA Danuta  
insp. ZAJGLIC Magdalena   268
podinsp. KĘPKA Katarzyna  
pomoc administracyjna WIĄCKIEWICZ Magdalena  

GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

(25) 798 66 23

61 NACZELNIK WYDZIAŁU KOPEĆ Mariusz   270
60 Z-ca NACZELNIKA LIPIŃSKI Sławomir   280
55 podinsp. BORKOWSKI Tomasz   281
57 podinsp. KARDAS Małgorzata   275
podinsp. JÓŹWIK Hanna  
pomoc administracyjna WARDAK Honorata  
56 insp. MICHALAK Tadeusz   273
insp. ADAMECZEK Lidia  
51 insp. ŚWIERCZEWSKA Maria   272
52 insp. TOMASIAK Magdalena  
48 insp. WYSOKIŃSKA Wanda   279
podinsp. GRZESIAK Agnieszka  
pomoc administracyjna WOJTAŚ Jadwiga  
58 podinsp. SALA Marlena   278
insp. SZUSTEK Piotr  

53

63

insp. ds. gospodarki nieruchom. MAJUCH Marianna  

276

274

insp. ds. gospodarki nieruchom. MATYJASEK Jolanta  
54 insp. ds. gospodarki nieruchom. MAMIŃSKA Emilia fax. 277
insp. ds. gospodarki nieruchom. GRYCZKA Justyna
63 gł. spec. PISKOREK Krzysztof   274

Starostwo Powiatowe w Łukowie

ul. Piłsudskiego 29 (przy bazie PKS)

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ   KIEROWNIK OŚRODKA SZEKALIS Lucjan   290
  gł. spec. GAJEK Adam   291
podinsp. RADOMYSKI Łukasz  
  gł. spec. ds. powiatowego zasobu geod. i kart. NURZYŃSKI Leszek    294
pomoc administracyjna GOŁĘBSKA Monika  
     
pomoc administracyjna ZABŁOCKA Izabela   295
  insp. ds. powiatowego zasobu geod. i kart. oraz uzgadniania dokumentacji projekt. KOZIOŁ Grażyna   292
pomoc administracyjna KAZANECKA Agnieszka  
  gł. spec. ds. powiatowego zasobu geod. i kart. DOMAŃSKI Wojciech   293
pomoc administracyjna KUROWSKA Monika  

Starostwo Powiatowe w Łukowie

ul. Czerwonego Krzyża 4

ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 6 NACZELNIK WYDZIAŁU ŚWIERCZEWSKI Grzegorz   190
3 gł. spec. ds. leśnictwa KARWOWSKI Zdzisław   191
pomoc administracyjna SOBIECH Szczepan  

pomoc administracyjna
insp. ds BHP

WAWEREK Emilia  

podinsp. ds. informacji o środowisku, edukacji ekologicznej i odpadów SALA - MIODUCHOWSKA Wioletta   192 
insp. ds. ochrony powietrza i pozwoleń zintegrowanych TURYK Zofia  
podinsp. ds. gospodarki wodnej MITURA Monika  
REFERAT ROLNICTWA, GEOLOGII I GOSPODARKI ODPADAMI 2 KIEROWNIK REFERATU MATYSIAK Jarosław   191
gł. spec. ds. ochrony gruntów rolnych, rolnictwa, geologii i ochrony przyrody DĘBOWSKA Grażyna  
podinsp. ds. ochrony gruntów rolnych, rolnictwa, geologii i ochrony przyrody RÓJ Łukasz  
INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 4 NACZELNIK WYDZIAŁU PONIKOWSKI Adam   170
5 pomoc administracyjna BRYK Bartłomiej  
insp. ds. inwestycji SZCZYGIEŁ Żaneta  
pomoc administracyjna LENDZION Patrycja  
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 8 AUDYTOR WEWNĘTRZNY CICHOSZ - PILSKA Hanna   210
insp. w zespole AW. CELIŃSKI Przemysław  
REFERAT DRÓG I TRANSPORTU 11 KIEROWNIK REFERATU ŚWIĘTOCHOWSKI Wojciech   264
10 podinsp. GRULA Mirosław  
podinsp. DOŁĘGOWSKA Monika  
pomoc administracyjna OSIAK Justyna  
KOMUNIKACJI, DRÓG I TRANSPORTU gł. spec. ds. ewid. upr. i zezwoleń ROGULSKI Mariusz  
PROMOCJI, ROZWOJU I POLITYKI SPOŁECZNEJ 13A NACZELNIK WYDZIAŁU BOCIAN Roman   172
14A insp. ds. promocji Powiatu DZIEWULSKA Elżbieta   171
insp. ds. rozwoju SZCZYGIEŁ Katarzyna  
podinsp. LOTEK Łukasz  
insp. ŚWIDERSKA Elżbieta  
REFERAT KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 13 KIEROWNIK REFERATU SOKÓŁ Zbigniew   172
14 pomoc administracyjna ROSA Ilona  
insp. ds. obywatelskich i zdrowia MOŚCICKA Agnieszka  
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH I WYDZIAŁ ON 12 radca prawny RZYMOWSKA Bożena   173
radca prawny JĘDRZEJKOWSKI Stanisław  
pomoc administracyjna BARANOWSKA-ZAJĄC Anna  
inspektor PUCYK Alicja  

Starostwo Powiatowe w Łukowie

ul. Piłsudskiego 14

ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY 2 referent OLKOWICZ Magdalena   142
pomoc administracyjna BANCERZ Piotr  
BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY 3 NACZELNIK WYDZIAŁU DURKA Paweł   220
4 podinsp. MIODUCHOWSKA Edyta   221
pomoc administracyjna WESOŁOWSKA Paulina  
5 insp. ds. pozwoleń CHARCZUK Tadeusz   222
insp. ds. pozwoleń ROMANOWSKI Zbigniew  
8 Z-ca Naczelnika GOLIAN Grzegorz   221